Projekt
0%
Učme sa v prírode!
0%
Premiestnenie Pamätníka Dr. Antala Kissa - zakladateľa Veľkého parku
0%
Komunitná zeleň
0%
Chodník pre chodcov a cyklistov
0%
Revitalizácia terasy MŠ Kyjevská
0%
Basketbal pre všetkých
0%
Komunitný bylinkový sad
0%
Pamodaj šťastia, lavička - ALEJ LAVIČIEK
0%
Prírodný chodník 1. etapa
0%
Veselé nádvorie III.
0%
Kvitnúce priedomie
0%
Parkovacie miesta pre rodičov našich detí
0%
Úprava okolia na Kalvárii v Rožňave
100%
(1 hlas)
Príjemné čakanie
0%
Revitalizácia areálu útulku
0%
Osadenie oporného zábradlia pri externom schodisku pre bytové domy Edelényska 26 a 28
Počet hlasov: 1

Mestský úrad Rožňava Šafárikova 29, 048 01 Rožňava | Podpora: 058/7773 288 | E-mail: michal.drengubiak@roznava.sk

© 2024 Mesto Rožňava. Všetky práva vyhradené.

Štatút súťažeOchrana osobných údajov