Projekt
11%
(463 hlas)
Učme sa v prírode!
0%
(17 hlas)
Premiestnenie Pamätníka Dr. Antala Kissa - zakladateľa Veľkého parku
1%
(27 hlas)
Komunitná zeleň
6%
(256 hlas)
Chodník pre chodcov a cyklistov
6%
(244 hlas)
Revitalizácia terasy MŠ Kyjevská
13%
(535 hlas)
Basketbal pre všetkých
10%
(409 hlas)
Komunitný bylinkový sad
1%
(33 hlas)
Pamodaj šťastia, lavička - ALEJ LAVIČIEK
4%
(153 hlas)
Prírodný chodník 1. etapa
2%
(80 hlas)
Veselé nádvorie III.
7%
(297 hlas)
Kvitnúce priedomie
8%
(341 hlas)
Parkovacie miesta pre rodičov našich detí
11%
(457 hlas)
Úprava okolia na Kalvárii v Rožňave
5%
(232 hlas)
Príjemné čakanie
16%
(670 hlas)
Revitalizácia areálu útulku
0%
(17 hlas)
Osadenie oporného zábradlia pri externom schodisku pre bytové domy Edelényska 26 a 28
Počet hlasov: 4 231

Mestský úrad Rožňava Šafárikova 29, 048 01 Rožňava | Podpora: 058/7773 288 | E-mail: michal.drengubiak@roznava.sk

© 2024 Mesto Rožňava. Všetky práva vyhradené.

Štatút súťažeOchrana osobných údajov