Mestský úrad Rožňava Šafárikova 29, 048 01 Rožňava | Podpora: 058/7773 288 | E-mail: michal.drengubiak@roznava.sk

© 2023 Mesto Rožňava. Všetky práva vyhradené.

Štatút súťažeOchrana osobných údajov